Diccionario Castellano - Euskera

Este diccionario castellano-euskara se ha basado en la recopilación y cotejo de la literatura sobre drogas existente tanto en euskera como en castellano. Su objetivo ha sido la de mejorar la uniformidad terminológica en esta materia

Descargar diccionario (.PDF)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
autoconocimiento:
Nork bere burua ezagutze.
autoconsumo:
Norberaren kontsumo, nork beretik kontsumitze.
autocontrol:
Norberaren kontrol; norberaren burua kontrolatze. Fomentando el autocontrol individual = norbere burua kontrolatzea bultzatuz.
autocrÍtico,-a:
1. [sust.] Norberaren buruaren kritika. 2. [adj.] Autokritiko, autokritika(zko).
autodominio:
Norberaren buruaren jabe izate.
autoempleo:
autoempleo
autoestima:
Norberaren estimu, norberaren estimazio, autoestimu; nork bere burua aintzat hartze. Autoestimas, autonomÍas y actuaciones positivas =Autoestimuak, autonomia eta jarrera onuragarriak. Niveles óptimos de autonomÍa, autoestima y socialización = Autonomia-, autoestimu- eta gizarteratze-maila egokiak. Baja autoestima = Autoestimu eskasa.
autogestión:
Autogestio.
autoinforme:
Nork bere buruaz egindako txosten; norbere buruari buruzko txosten.
automedicación:
Automedikazio; nork bere sendabidea jartze, erabakitze.
autonomÍa:
Autonomia.
autonomÍa, autonomÍa personal:
Norberaren autonomia.
autoridad:
1. Aginpide. La persona responsable del programa puede no tener autoridad suficiente sobre los recursos humanos implicados en su aplicación = Programa arduradunak erabili beharreko giza baliabideen gainean behar besteko aginpiderik ez izatea gerta liteke. 2. Agintaritza, agintari. Sin embargo, los problemas creados por este uso llevaron a las autoridades a controlar legalmente el acceso a esta sustancia = Hala ere, bere erabilerak ekarri zituen arazoen ondorioz, agintariek substantzia lortzeko muga legalak ezarri zituzten.
autoritario, -a:
Autoritario, larderiatsu.
autoritarismo:
Autoritarismo, larderia.
autotratamiento:
Nork bere buruaren sendabidea erabakitze.
aversión:
Gorroto, aiherkunde, higuin.
bajo umbral:
Eskakizun apal, eskakizun urri.
barbitúrico:
Barbituriko.
barbiturismo:
Barbiturismo; barbiturikoek eragindako pozoidura.
bebedor, -a:
Edale, edatun, edarizale, edarikoi; [col.] zurrutero, zurrutalari, zintzur-luze.
bebida:
Edari.
bebida, bebida alcohólica:
Edari alkoholdun.
bebida, bebida sin alcohol:
Edari alkoholgabe.
belladona:
Belladona, belaiki (Atropa belladona).
beneficiario, -a:
Onuradun. Ejercitar la Acusación Popular en los Juzgados contra los máximos responsables y beneficiarios del tráfico de drogas y blanqueo de dinero = Drogen trafikoaren eta diruaren zuriketaren erantzule eta onuradun nagusien aurka Herri Salaketa erabili Epaitegietan.
benzodiacepina:
Bentzodiazepina.
bienestar:
1. Ongizate. Sociedad del bienestar = Ongizatearen gizartea. Bienestar fisico, psÍquico y social = Ongizate fisiko, psikiko eta soziala. Dirección de Bienestar Social = Gizarte Ongizate Zuzendaritza. Hábitos básicos de salud y bienestar = Osasun- eta ongizate-ohiturak. 2. Aisetasun, aisia.
bienestar, bienestar social:
Gizarte(aren) ongizate, aisetasun.
bioética:
Bioetika.
blanqueo [de dinero]:
Diru zuriketa, dirua zuritze. La polÍtica llevada respecto al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas = Droga trafikotik datorren diruaren zuriketari buruz egin den politika.
boquilla:
Ahoko; mutur. Ampliar el agujero de la tetina de manera que la boquilla del cigarrillo quede ajustada perfectamente en la tetina = Egin biberoi-ttuttuan zulo handiago bat zigarro-muturtxoa bertan doi-doi geratzeko.
borrachera:
Mozkor, mozkorraldi, hordialdi.
bradicardia:
Bradikardia.
bronquitis:
Bronkitis.
bronquitis, bronquitis crónica:
Bronkitis kroniko, behin betiko bronkitis.
bulimia:
Bulimia.
caña:
Garagardo baso, garagardo edontzi, garagardo edalontzi. ¿Cuánto le cuesta a tu organismo eliminar el alcohol que hay en cuatro cañas de cerveza? = Zure organismoak zenbat denbora behar du lau garagardotako alkohola iraizteko?
cáñamo:
Kalamu.
caballo:

[col.] Heroina. Le veÍa cómo se metÍa coca, caballo, no sé qué = Ikusten nuen hartzen kokaina, heroina, eta auskalo zer.

café:
Kafe.
cafeÍna:
Kafeina.
calada:
Pipada, zupada. Aunque alguna vez le ha dado alguna calada a algún porro, en general no le apetece = Porro bat edo besteri zupadaren bat eman badio ere, gehienetan ez du gogorik.
calidad:
Nolakotasun, kalitate; [hab.] kalitate on.
calidad, de calidad:
On, egoki, bikain. Trabajo de calidad = [Lan bikaina] *Kalitatezko lana.
calidad, de mala calidad:
Txar, kaskar, eskas. Este alcohol era de dudosa calidad = Alkohol hori [txarra zen] *kalitate oso txarrekoa zen.
calidad, calidad de la intervención:
1. Esku-hartzearen nolakotasun. 2. Esku-hartzearen egokitasun.
calidad, calidad de vida:
Bizi kalitate.
calmante:
1. Lasaigarri, sorgarri. 2. Aringarri, baregarri.
camello:
[col.] Gamelu, droga saltzaile.